סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קשה, מספר 3337

3
7
65
3
9
3
81
2
56
1
19
76
3
14
8
47
8
2
2
59
8
1