סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קשה, מספר 3339

8
5
5
29
1
91
2
614
2
97
8
45
2
713
5
29
3
65
1
8
3