סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קשה, מספר 3340

48
29
3
2
16
5
1
4
8
6
1
3
7
2
9
7
4
6
5
8
75
4
5
24
81