סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קשה, מספר 3341

3
4
9
1
95
3
54
3
9
3
5
81
7
32
5
2
7
9
81
8
65
9
1
8
7