סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קשה, מספר 3346

2
9
8
23
7
3
1
28
4
8
25
9
1
53
1
7
86
1
9
5
32
6
3
7