סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קשה, מספר 3347

5
4
7
56
3
98
23
4
15
91
34
53
3
27
86
8
56
2
8
5