סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קשה, מספר 3348

2
71
69
6
372
8
95
3
8
8
9
6
8
37
3
845
2
71
85
6