סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קשה, מספר 3349

6
8
4
4
1
58
457
8
3
6
2
96
3
6
5
2
798
42
6
5
1
5
9