סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קשה, מספר 3350

3
4
7
1
7
54
3
86
9
23
7
16
9
98
3
87
5
26
6
5
1
2
3