סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קשה, מספר 3351

1
7
7
1
59
85
74
6
7
5
1
63
1
2
6
7
63
84
35
9
6
6
7