סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קשה, מספר 3352

4
57
6
4
37
5
86
9
4
19
1
4
7
63
2
4
81
2
12
4
6
52
9