סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קשה, מספר 3353

3
4
72
2
15
9
8
3
5
7
9
1
1
3
3
8
9
5
2
8
9
63
1
62
8
4