סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קשה, מספר 3354

64
9
8
5
4
92
7
2
16
9
23
86
7
25
4
9
49
1
7
8
7
24