סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קשה, מספר 3355

924
3
1
92
5
2
47
5
9
85
34
3
8
75
3
4
18
1
5
436