סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קשה, מספר 3356

8
6
17
34
9
17
28
379
4
2
839
71
93
6
58
27
9
7