סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קשה, מספר 3357

9
84
5
2
16
3
5
2
4
8
3
5
1
2
6
8
9
2
3
9
5
24
3
6
79
4