סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קשה, מספר 3358

9
57
6
7
21
53
9
1
675
6
9
587
9
2
47
61
2
8
35
1