סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קשה, מספר 3359

2
8
8
3
46
5
8
39
6
73
2
7
5
9
5
81
7
85
9
7
76
4
3
1
4