סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קשה, מספר 3360

3
16
6
85
2
8
7
3
8
671
6
3
8
798
1
2
3
6
7
28
4
96
5