סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קשה, מספר 3361

7
4
4
7
2
58
469
7
486
3
3
691
6
892
35
3
5
7
8
1