סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קשה, מספר 3362

46
6
1
9
8
26
85
73
47
51
82
13
94
49
3
6
8
9
51