סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קשה, מספר 3363

9
3
614
4
18
7
9
4
97
1
8
7
3
82
4
4
8
75
1
197
6
8