סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קשה, מספר 3364

92
1
9
265
46
3
7
6
52
5
3
8
78
9
2
5
73
953
2
4
95