סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קשה, מספר 3365

2
4
3
8
9
7
3
5
36
4
5
52
67
19
9
2
68
9
4
2
7
8
5
9
1