סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קשה, מספר 3366

2
61
36
8
7
46
3
6
7
1
89
27
3
8
9
5
21
3
7
64
97
2