סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קשה, מספר 3367

7
4
5
92
6
1
8
7
1
82
75
9
6
2
87
53
6
2
9
8
6
38
1
5
1