סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קשה, מספר 3368

6
95
3
7
4
57
62
3
27
6
14
1
89
7
96
43
1
5
1
64
9