סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קשה, מספר 3369

15
3
42
7
24
1
5
6
5
3
27
81
2
7
2
6
6
74
3
47
1
96