סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קשה, מספר 3370

53
1
4
9
3
6
35
1
27
69
5
1
6
78
42
9
16
4
2
9
5
2
98