סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קשה, מספר 3371

42
3
59
3
5
42
7
3
6
23
71
48
5
2
7
67
8
7
17
3
56