סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קשה, מספר 3372

12
3
97
628
17
5
1
9
5
87
3
4
2
3
46
931
91
5
64