סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קשה, מספר 3373

2
15
73
2
352
61
5
8
3
12
6
5
9
13
561
5
74
89
5