סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קשה, מספר 3374

9
85
6
8
7
5
1
6
7
12
5
9
7
9
5
5
7
24
3
8
6
2
1
8
4
92
5