סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קשה, מספר 3375

4
2
5
89
4
36
7
1
58
89
75
12
17
8
4
29
2
95
9
3
8