סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קשה, מספר 3376

8
596
7
4
2
2
6
812
4
5
349
1
1
765
3
7
1
4
8
592
1