סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קשה, מספר 3377

257
2
19
4
8
72
1
14
9
9
6
8
92
4
51
6
6
97
3
517