סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קשה, מספר 3378

7
24
6
98
4
5
7
81
2
1
8
6
7
9
4
8
6
45
7
1
3
15
9
82
3