סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קשה, מספר 3379

9
1
9
825
58
6
6
1
34
1
57
2
95
3
8
4
65
248
3
5
2