סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קשה, מספר 3380

6
7
2
5
6
45
291
49
25
6
3
9
69
58
384
61
1
4
9
5
7