סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קשה, מספר 3381

4
9
5
28
3
75
62
1
83
9
45
1
18
3
47
76
8
15
7
2
8