סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קשה, מספר 3382

4
3
5
36
5
1
8
2
36
87
4
6
5
8
73
95
6
3
8
9
17
7
3
6