סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קשה, מספר 3383

1
37
7
6
52
27
67
3
8
2
69
1
9
4
36
82
26
9
4
73
4