סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קשה, מספר 3384

62
13
9
3
5
81
51
3
89
3
1
69
2
54
98
5
6
6
13
49