סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קשה, מספר 3385

46
1
39
2
73
84
8
13
6
5
8
5
41
2
12
34
8
97
5
34