סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קשה, מספר 3386

6
9
2
5
7
8
61
37
6
2
97
3
5
98
6
4
12
85
9
2
5
7
1
3