סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קשה, מספר 3387

9
3
26
3
13
62
8
13
7
74
65
6
34
9
78
46
4
79
7
5