סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קשה, מספר 3388

5
2
59
1
27
94
35
3
46
82
71
1
75
29
84
8
23
9
3