סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קשה, מספר 3389

48
6
6
2
94
2
4
1
7
9
459
271
7
5
9
5
6
12
4
3
5
84