סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קשה, מספר 3390

74
9
5
8
3
7
48
79
3
793
412
5
42
82
3
9
2
6
7
12