סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קשה, מספר 3391

32
5
68
54
2
3
3
4
5
94
1
6
82
5
7
1
3
9
26
94
7
51